NATJEČAJ ZA POSAO – Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru

||NATJEČAJ ZA POSAO – Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru

NATJEČAJ ZA POSAO – Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu:


1) Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru – jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vatrogastva.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– SSS – tehničkog smjera
– najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
– najmanje pet godina iskustva u vatrogasnoj djelatnosti u zvanju vatrogasac (profesionalni ili dobrovoljni)
– poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski/njemački)
– poznavanje rada na osobnom računalu ( Microsoft Office)
– položen vozački ispit za B kategoriju

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od šezdeset (60) dana.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– presliku svjedodžbe (o završenom školovanju i izvršenom osposobljavanju ili usavršavanju)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
– presliku osobne iskaznice
– presliku vozačke dozvole
– potvrdu o traženom radnom stažu u struci ostvarenom na poslovima traženog stupnja stručne spreme i struke ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg mora biti vidljivo da kandidat ispunjava traženi uvjet radnog iskustva u struci u ukupnom trajanju od najmanje dvije godine
– potvrdu o traženom iskustva u vatrogasnoj djelatnosti u zvanju vatrogasac (profesionalni ili dobrovoljni) iz kojeg mora biti vidljivo da kandidat ispunjava traženi uvjet iskustva u vatrogasnoj djelatnosti u ukupnom trajanju od najmanje pet godina
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci)
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za vatrogasca (članak 53. Zakona o vatrogastvu)

Obavezni dodatni podaci:
– e-mail adresa

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti dokaz (rješenje ili potvrdu) o priznatom pravu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Ovaj natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, na web stranici www.vzzz.hr, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

By | 2020-12-30T10:48:16+00:00 30.12.2020|Događanja|Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA POSAO – Stručni operater – koordinator u županijskom vatrogasnom operativnom centru

About the Author: