Prigorje 2015.

Prigorje 2015. 2017-09-12T09:34:52+00:00

U 2015. godini organizirana je združena vatrogasna vježba županijske razine, sa angažiranjem većeg broja vatrogasca i uključivanjem raznih specijalnosti.

Temeljem zaključka Stožera ZiS Zagrebačke županije i plana rada Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, a na prijedlog Vatrogasne zajednice grada Sv. Ivana Zeline, dana 12. rujna 2015. u Sv. Ivanu Zelini s početkom u 10,00 sati, održana je terensko-pokazna vježba „PRIGORJE 2015.“.

Vježba je isplanirana u kontekstu eventualnih izvanrednih događaja izazvanih ljudskim djelovanjem te mogućnosti redovnih snaga sustava zaštite i spašavanja na pružanju pomoći, spašavanju ugroženog stanovništva.

Snage u organizaciji pripreme i izvođenja vježbe:
• Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, Županijski vatrogasni operativni centar, Stožer zaštite i spašavanja Zagrebačke županije,Grad Sv. Ivan Zelina, Stožer zaštite i spašavanja grada Sv. Ivan Zelina,
• dobrovoljna vatrogasna društva s područja: VZG Sv. Ivan Zelina, VZG Jastrebarsko, VZO Bedenica, JVP Samobor, DVD Stupnik
• Hrvatska udruga potražnih pasa
• HMP dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Sv. Ivan Zelina
• PU Zagrebačka, PP Sv.Ivan Zelina
• DCK Zagrebačke županije-tim istok
• GDCK Sv.I.Zelina
• HGSS
• Hrvatska vatrogasna zajednica

Cilj i zadaća vježbe
Ciljevi terenskog dijela vježbe su:
– uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih, prvenstveno gotovih snaga zaštite i spašavanja te drugih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja s područja županije,
– postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integralnog sustava zaštite i spašavanja,
– provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima operativnih snaga zaštite i spašavanja te drugih sudionika u slučaju velikih nesreća,
– provjera koordinacije svih sudionika zaštite i spašavanja u uvjetima velikih nesreća,
– podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata zaštite i spašavanja i postupanju vezano uz nesreće sa opasnim tvarima radi spremnosti kod eventualnih budućih događaja.

Ciljevi stožernog dijela vježbe su:
– u skladu s postojećom zakonskom i podzakonskom regulativom, pravilnikom o radu Stožera zaštite i spašavanja, operativnim i taktičkim iskustvenim pokazateljima postaviti djelovanje stožera,
– razraditi način priprema odluka i zapovijedi, definiranje konkretnih zahtjeva i izdavanje zapovijedi sukladno nadležnosti,
– provjeriti sustav prenošenja informacija i obavijesti o događaju na lokalnoj i regionalnoj razini,

2.1. Elementi izvođenja:
– Pad stabla na vozilo spašavanje unesrećenog iz vozila i sanacija drveta,
– klizanje terena i urušavanje objekta sa elementima požara,
– pretraživanje urbanog i ruralnog prostora s potražnim psima,
– zbrinjavanje ozlijeđenih osoba,
– dojava o utopljeniku nakon policijskog očevida vađenje utopljenika iz bunara,
– prihvat i zbrinjavanje izbjeglica,
– gašenje požara otvorenog prostora,
– gašenje požara objekta na vodi
– koordinirano djelovanje svih sastavnica sustava zaštite i spašavanja na području nadležnosti u operativnom i stožernom dijelu.