Dislokacija

||Dislokacija
Dislokacija 2017-09-12T09:34:54+00:00

Svakako najveći požari otvorenog prostora u našoj državi, događaju se na prostorima otoka i priobalja. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije svake godine uključuje se u suradnji sa svojim članicama u dislokaciju.
Po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije tijekom proteklih godina odradila je slijedeće dislokacije: Hvar, Lastovo, Prevlaka, Vis, Tisno, Veliki Drvenik, Lovinac.

Svaka smjena traje po 15 dana.