Preventiva

||Preventiva
Preventiva 2016-05-09T08:51:07+00:00

Kada govorimo o preventivnom radu moramo konstatirati da je preventiva važna karika u lancu ukupne zaštite, koji sačinjavaju: ”osposobljavanje i usavršavanje, uvježbavanje i opremanje”. Poteškoće su u tome što nosioci preventivne aktivnosti često puta nisu međusobno povezani i njihov rad sinkroniziran. Tako odgovornost za preventivnu aktivnost, uz vatrogasce, imaju vlasnici i korisnici dobara.

Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode i zaštićenim područjima županije, dostavljaju svoje planove o provođenju mjera zaštita od požara i osiguravaju vatrogasna dežurstva i ophodnje. Vatrogasnu ophodnju i dežurstva provode i vatrogasne postrojbe DVD-a dok šumske požare uglavnom gase vatrogasne postrojbe područja na kojima se dogodio događaj. Stoga s pravom svake godine postavljamo pitanja zašto dio sredstava koja se izdvajaju za zaštitu od požara takvih prostora, ne završava u vatrogasnim postrojbama koje interveniraju na tim područjima, već se izdvajaju samo u vatrogasne zajednice kraškog područja pod šumom.

Preventivno djelovanje je i svekoliko osposobljavanje vatrogasaca, na kojim im se ukazuje na razliku što je to ,,vatra,, a što ,,požar,, te kako se često puta vatra kao ”dar sa neba”, može pretvoriti u požar kao ”pakao na zemlji”.

Na području županije redovito se vrše osposobljavanja za vatrogasna zvanja uz sufinanciranje Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i Hrvatske vatrogasne zajednice.