ŽUPANIJSKA VJEŽBA – SNAGA CIVILNE ZAŠTITE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE SAVA – IVANIĆ-GRAD 2018.

||ŽUPANIJSKA VJEŽBA – SNAGA CIVILNE ZAŠTITE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE SAVA – IVANIĆ-GRAD 2018.

ŽUPANIJSKA VJEŽBA – SNAGA CIVILNE ZAŠTITE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE SAVA – IVANIĆ-GRAD 2018.

Odlukom župana Zagrebačke županije na prijedlog zapovjednika Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije a u organizaciji Stožera zaštite i spašavanja Zagrebačke županije i Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije te grada Ivanić-Grad, 26. svibnja 2018. godine održana je združena vježba svih operativnih snaga civilne zaštite Zagrebačke županije. Koncept vježbe sadržavao je pokazni i terenski dio koji se odvijao na području grada Ivanić-Grad čija površina iznosi 173,57 km2 (17.357 ha). Terenski dio vježbe odvijao se na širem području uz rijeku Savu dok je pokazni dio odrađen na lokaciji ustave Prevlake. Obzirom da prema svom prostornom položaju u granicama Zagrebačke županije grad Ivanić Grad zauzima područje njezinog jugoistočnog dijela, pri čemu svojim južnim rubom graniči sa Sisačko-moslavačkom županijom, te je samim time duž cijele granice omeđen rijekom Savom, postoji velika ugroza izlijevanja rijeke Save te poplave velikih razmjera što potvrđuje i činjenica da ustava Prevlaka spaja rijeku Savu sa oteretnim kanalom Lonja-Strug putem kojega se voda iz Save preusmjerava u retenciju Žutica, koja je velikim dijelom i na području Ivanić-Grada. Upravo ta konstatacija ali i sve veći broj intervencija povezanih s poplavama bile su ideja radnoj grupi za pripremu vježbe, koja je između ostalog imala i slijedeće zadaće: pripremne aktivnosti za provedbu županijske vježbe, priprema i aktiviranje scenarija za operativne snage po radnim točkama, izrada glavnog dijela elaborata vježbe, koordinacija predstavnika operativnih snaga te usuglašavanje sadržaja i aktivnosti sudionika vježbe. Sava – Ivanić-Grad 2018. kao vrlo složena vježba po obimu i sudionicima a sadržavala je više tema: poplava uzrokovana porastom vodostaja rijeka uslijed velikih kišnih oborina i otapanja snijega, tehničke intervencije spašavanja ljudi i imovine iz poplavnih područja, potraga za nestalim osobama, akcident s opasnim tvarima, požar objekata i požar na otvorenom prostoru te stožerno upravljanje i zapovijedanje.

Sudionici vježbe

U ovoj vrlo zahtjevnoj vježbi sudjelovali su pripadnici slijedećih organizacija: Stožer civilne zaštite grada Ivanić-Grad, Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, ŽVOC, DUZS – Područni ured zaštite i spašavanja Zagreb, Sektor za civilnu zaštitu i Sektor za vatrogastvo, vatrogasne postrojbe VZG Ivanić-Grad, VZG Jastrebarsko, VZG Sveti Ivan Zelina, VZO Križ, VZO Kloštar Ivanić, VZO Rugvica, DVD Stupnik, Policijska uprava Zagrebačka, HMP Zagrebačke županije, Društvo crvenog križa Zagrebačke županije, Društvo crvenog križa Ivanić-Grad, Društvo crvenog križa Ivanić-Grad- tim zapad, Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Samobor, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, Hrvatske vode, HVZ.

Scenarij terenskog dijela vježbe

Tijekom druge polovice mjeseca svibnja prevladavaju nepovoljne vremenske pojave s dužim kišnim razdobljima. DHMZ je za prvu polovicu mjesec svibanj zabilježio iznadprosječnu količinu oborina što je uzrokovalo natapanje tla. Uz značajne oborine u susjednoj državi Sloveniji došlo je do naglog topljenja snijega koji je rezultirao dotok velikih količina vode u rijeku Savu. S obzirom na veliku količinu oborina i veliki dotok vode iz Slovenije, dolazi do naglog povećanja vodostaja rijeke Save. Stanje rijeke Save prati djelatnici Hrvatskih voda te o stanju vodostaja obavještavaju  ŽC 112 Zagreb.ŽC 112 Zagreb o uvedenim mjerama obrane od poplava obavještavaju nadležne ustanove, a one dalje postupaju po svojim standardnim operativnim postupcima. Stanje na terenu se bitno pogoršava te uslijed visokog vodostaja sa više lokacija dolaze dojave o različitim vrstama nesreća. Dojave se zaprimaju u ŽC 112, ŽVOC VZZŽ i VOC VPG Ivanić-Grad. Navedeni centri sukladno svojim standardnim postupcima uzbunjuju operativne snage, ovisno o lokaciji i vrsti događaja.

Pokazni dio

Pokazni dio vježbe odvijao se nakon završetka aktivnosti na terenskom dijelu vježbe, tj u vremenu od 16:00 – 17:00 sati. Sadržajno, pokazni dio vježbe sastojao se od najznačajnijih segmenata iz terenskog dijela vježbe, a obuhvaćao je slijedeće aktivnosti operativnih snaga:

 • Spašavanje osoba iz rijeke i izvlačenje vozila
  • Postavljanje brane za sprečavanje širenja onečišćenja po rijeci
  •          Požar objekta i požar na otvorenom prostoru
  •          Aktivnosti na obrani od poplava – izrada zečjih nasipa, negativnih bunara, postavljanje       geomembrana i boks barijera
  •          Prijevoz tereta većih gabarita uz pomoć pontona
  •          Spašavanje iz visina i dubina
  •          Potraga za nestalim osobama
  •          Evakuacija i zbrinjavanje stanovništva

Završni osvrt

U završnom dijelu svoj osvrt dali Županijski vatrogasni zapovjednik Josip Novosel i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić koji su u svom obraćanju svim snagama konstatirali da su, bez obzira na opsežnost vježe, sve snage pokazale svoju spremnost te strčnost u slučaju potrebe za interveniranje u slučaju stvarnih ugroza koje su postale prijetnje koje nas okružuju.

 

Posebnosti vježbe

Sve aktivnosti vježbe odrađene su putem sustava UVI te ostalih ICT rješenja obzirom da VZZŽ aktivno sudjeluje u njihovom razvoju i primjeni za potrebe vatrogasnih snaga, a isti se mogu primijeniti u radu i ostalih operativnih snaga civilne zaštite. Stožerno upravljanje i zapovijedanje, što je bio jedan od glavnih segmenata ove vježbe, pored dobre organizacije počiva i na dobrom upravljanju informacijama a snovni elementi upravljanja informacijama su prikupljanje, obrada, analiza, distribucija i pohrana informacija, a sadržani su u slijedećim ICT alatima: sustav za praćenje i navođenje vozila, GIS Cloud Editor (aplikacija za izradu kartografskih podloga, te prikaz različitih prostornih podataka), Mobile Data Collection (aplikacija za mobilno prikupljanje podataka putem mobitela u obliku teksta, fotografije, videa), Interaktivna baza opasnih tvari (aplikacija koja omogućuje pristup informacijama o opasnim tvarima za potrebe žurnih službi), Sustav za uzbunjivanje vatrogasaca (sustav koji omogućuje uzbunjivanje vatrogasaca putem telefonskog poziva i SMS poruke), aplikacija za upravljanje vatrogasnim intervencija – UVI (aplikacija razvijena za upravljanje vatrogasnim intervencijama od faze pripreme za intervenciju, vođenje intervencije do analitičko izvještajnih procesa), ZEOS – zemljopisno obavijesni sustav (alat za prikaz, obradu i analizu prostornih podataka), umrežavanje radnih mjesta u Stožeru.

 

Ivica Sikra

By | 2018-05-30T12:49:03+00:00 30.05.2018|Događanja|Komentari isključeni za ŽUPANIJSKA VJEŽBA – SNAGA CIVILNE ZAŠTITE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE SAVA – IVANIĆ-GRAD 2018.

About the Author: