VZG_samobor

 

grb samoborVATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SAMOBOR
10430 Samobor, Stražnička 5
Tel/fax: 01/3360-193
E-mail: vz.grada.samobora@gmail.com

P: Željko Koščica 098/205-779
Z: Mladen Žitković 098/370-875
T: Renato Hribar 091/7887-319
.

 

Površina – ukupna 250 km2

Stanovništvo (2001.) – ukupno 36.206 stan.

Gradska naselja 77 naselja

Dan grada 26. srpnja

Zaštitnik sveta Ana

Popis postrojbi

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA
JVP SAMOBOR
10430 Samobor, Stražnička 5
tel: 01/3337-775
fax: 01/333-776
e-mail: jvp.gradasamobora@email.t-com.hr
Z: Mladen Žitković, 01/3337-775
ZZ: Dubravko Golubić, 01/3385-011

1. DVD Bregana
10432 Bregana, Podvrh, Bistrec 73
tel: 01/3376-582
fax: 01/3376-582
E- mail: dvdbregana@gmail.com
P: Vladimir Hribar 01/3375-531, 098/788-6053,
Z: Dubravko Matijašćić 01/3376- 727, 098/ 640 928
T: Irena Trkeš 095/ 3989 130

2. DVD Samobor
10430 Samobor, Stražnička 5
tel: 01/3362-013
fax: 01/3362-013
e-mail: dvdsamobor@yahoo.com
web: http://dvdesamobor.blog.hr/
P: Jurica Domin 01/3360-232, 091/5944-583
Z: Vladimir Domin 01/3360 268,098/353 578
T: Nevenko Barković 098/ 996-3030

3. DVD Galgovo
10435 Sveti Martin, M. Bogovića 3
tel./fax: 01/3382-766
E-mail : dvdgalgovo@gmail.com
P: Petar Mihočinec 01/3382-374, 099/3382 757
Z: Goran Kelečić 01/3382-449, 095/9049-606
T: Krunoslav Makarun 01/3382-038, 099/6555-477

4. DVD Rude
RUDE, 10430 Samobor, Rude 111
tel: 01/3379-354
E-mail : željko.košč ica59@gmail.com
P : Željko Koščica 01/ 3379-155, 098/ 205-779
Z: Božo Planinčić 01 /3379- 158, 098/955- 3261
T: Krunoslav Dubić 01/3379-316, 097/ 7072- 925

5. DVD Bobovica
10430 Samobor, Bobovica 20
tel: 01/3376-975
E-mail: dvd.bobovica@gmail.com
P : Zdenko Jednar 01/3375-673, 091/ 3373-711
Z : Juraj Čićek 01/ 3376 -975, 099/ 3376 -740
T : Željko Keresman 01/ 3376- 975

6. DVD Cerje
10430 Samobor, Cerje samoborsko 62 A
P : Željko Kupres 01/ 3381-699, 091/ 542-8924
Z : Stjepan Geušić 01/ 3381-558, 091/ 254-2006
T : Darko Kupres 01/ 3381-590, 098/ 922-0375

7. DVD Drežnik Podokićki “C”
10435 Sveti Martin pod Okićem, Drežnik Podokički, Drežnićka cesta 10
P : Ivica Pagadur 01/6289-307 098/389-759
Z : Tihomir Štulec 01/6289-991 098/720-130
T: Zdenko Španjur 01/ 6289-324

8. DVD Gornja Vas “C”
10456 Kalje, Gornja Vas 19
P: Marko Šintić 01/3895-538 091/202-7523
Z : Janko Cvitković 01/6530-900 099/651-5180
T : Branko Šintić 01/3277-096 091/627-7096

9. DVD Grdanjci “C”
10432 Bregana, Grdanjci 57
P : Tomislav Fauković 098/ 356 812
Z : Branko Grdanjski 099/ 507 2241
T : Barbara Grdanjski 099/ 507 2241

10. DVD Jarušje “C”
10432 Bregana, Jarušje 5
P : Nikola Babojelić 01/3387-256 091/ 971-7070
Z: Antun Babojelić 098/916-4629
T : Mato Babojelić 01/3387-258

11. DVD Klokočevec “C”
10432 Bregana, Klokočevac samoborski 2/1
P : Mario Kižlin 099/ 825 0017
Z : Silvio Kumerički 01/3376-018 098/772-270
T : Mario Brabić 099/697 1230

12. DVD Manja Vas “C”
10430 Samobor, Molvice. Školska 6
E-mail : dvd.molvice1@gmail.com
P : Tomislav Slamar 091/545 9531
Z : Dalibor Požgaj 01/3382-781 091/535-2834
T : Miroslav Ivšac 01/3382-105 091/3382-110
13. DVD Molvice”C”
10430 Samobor, Molvice,Školska 8, 01/3382-781
P: Vinko Jaklenec, 01/3382-736, 098/230-926
Z: Dalibor Požgaj, 01/3382-781, 091/535-2834
T: Mateja Burić, 01/3382-678, 091/591-4773

14. DVD Otok Samoborski
10430 Samobor, Otok samoborski, Trg sv. Nikole 4
Tel. 01/3378-796, 01/3378-797
E-mail : dvdotoksamoborski@net.hr
P : Marijan Telišman 01/3378-878 091/3378-800
Z : Željko Vitko 01/3378-787 095/866-5584
T : Darko Šprajc 01/3325-667 095/866-4485

15. DVD Pavučnjak
10450 Jastrebarsko , Stara karlovačka cesta 10
E-mail : dvdpavuč njak@net.hr
P: Tomislav Palčić 098/1840629
Z : Mario Palčić 01/3289-740 091/513-5051
T : Ivan Carin 01/6289-659 091/183-9391

16. DVD Petkov Breg”C”
10423 Martin pod Okićem, Petkov Breg 53
E-mail : dvdpetkovbreg@gmail.com
P : Dražen Stunja 01/6289-819 099/218-2264
Z : Dragutin Stunja 01/6289-634 091/503-6970
T : Ivica Belavić 01/6289-983 091/611-2562

17. DVD Veliki Lipovec
10430 Samobor, Veliki Lipovec 15
P : Božo Grgurić 01/ 3384-076 098/277-550
Z: Luka Grgurić 01/ 3384 076 098/ 182 4348
T : Zdravko Gunčić 01/ 3384-167 091/254-2029

18. DVD Vrbovec “C”
10430 Samobor, Vrbovec Samoborski 75
P : Marijan Horvat 092/ 1660 764
Z : Ivan Vrančić 01/ 3380 316 098/1819 535
T : Mirna Čućek 099/ 596 0180
DVD-I U GOSPODARSTVU
19. DVD Cromos d.d. “C”
10430 Samobor, Zagrebačka 30
tel: 385013362122
P: Ivo Gugić 01/3362-122, 099/2188-601
Z: Zlatko Fresl 01/3362-018, 095/8017-689
T: Stjepan Bošković 01/3324-581, 095/3711-745