Prodaja službenog vozila VZZŽ

||Prodaja službenog vozila VZZŽ

Prodaja službenog vozila VZZŽ

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije donijela je Odluku o prodaji službenog vozila NISSAN X-TRAIL 20 dci SE PLUS, 2011. god.,

registarskih oznaka ZG 0193-ZZ, broj šasije JN1TCNT31U0313124 u vlasništvu Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

Prema procjeni vrijednosti vozila koju je izvršio stalni sudski vještak za promet i vozila, utvrđena je najmanja cijena vrijednosti vozila koja iznosi 75.000,00 kn s PDV-om, te je to i ujedno početna cijena za nadmetanje.

Prodaja vozila obavlja se po načelu »viđeno – kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Opći podaci o vozilu

• Podaci o vlasniku vozila:
Naziv: Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije
Sjedište: Samoborska cesta 147, Zagreb

• Tehnički podaci o vozilu:

VRSTA VOZILA: Osobni automobil
MARKA VOZILA: Nissan
MODEL I TIP VOZILA: X-TRAIL 20 dci SE PLUS
REGISTARSKA OZNAKA: ZG 0193-ZZ
BROJ ŠASIJE: JN1TCNT31U0313124
GODINA PROIZVODNJE: 2011.
DATUM PRVE REGISTRACIJE: 14.12.2011.
RADNI OBUJAM I SNAGA MOTORA: 1995 cm3/110 kW
BROJ SJEDALA I VRATA: 5/5
BOJA VOZILA: crvena
BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA: 206 500 km

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:
• ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe
• adresu prebivališta/sjedište
• presliku osobne iskaznice, odnosno izvoda iz sudskog registra
• ponuđena cijena
• telefon za kontakt.

Valjanost ponude treba biti najmanje 30 dana od otvaranja ponuda.

Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge eventualne obveze.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti u Ured Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, 10090 Zagreb, Samoborska cesta 147, s naznakom ”Prijava na poziv za dostavu ponuda, službeno vozilo – Ne otvaraj”.

Postupak traje 10 (deset) dana počevši od 09.10.2018. godine.

 

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom uz ostale zadovoljene uvjete. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije će ponude razmatrati bez javnog otvaranja ponuda te će u roku 8 dana od otvaranja ponuda odlučiti o izboru najpovoljnije ponude. Svi će ponuditelji biti obaviješteni o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije, Samoborska 147, 10090 Zagreb, u roku od 7 dana od dostave odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 30 dana od sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu.

Kontakt informacije
Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti na telefon za kontakt: 01/65 65 500.
Pregled vozila može se izvršiti svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, na adresi:
Samoborska cesta 147, 10090 Zagreb.

Predsjednik VZZŽ:
Stjepan Ptiček

Klasa: 406-03/18-01/03
Urbroj: 238/113-18-1
Zagreb, 05. listopada 2018.

 

Poziv na dostavu ponuda

By | 2018-10-09T09:10:06+00:00 05.10.2018|Događanja|Komentari isključeni za Prodaja službenog vozila VZZŽ

About the Author: